Kimono Accessories

Vintage kimono accessories: ties, obi, scarves, himo etc.

Shipping under 4 pounds to USA is free.